GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ:  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau

Email:  cmu-thptngochien@edu.viettel.vn

Điện thoại: 02906 59 83 88